WELPART CCM

Consultancy, Coaching, Mediation

Neem contact op voor meer informatie

Passende expertise

Onafhankelijke, onpartijdige en passende expertise bij het oplossen van complexe vraagstukken in de zorg en het sociaal domein, bij het oplossen van conflictsituaties en groei in persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek & Advies

Werkverzuim & Conflicten

Voorkom langdurig ziekteverzuim en conflictsituaties die leiden tot impasse en hoge kosten door inzet van onze coaching en mediation …

Meer informatie
Unieke Intervisie

“Een verstandig mens verwerft kennis, een wijs mens is gespitst op inzicht.” (Spreuken 18:15)

Wijsheid is ook effectieve coaching, mediation en de juiste training, die leiden tot kennis, inzicht en erkenning, gevolgd door groei naar herstel of innovatie, verbinding, samenwerking en uiteindelijk tot duurzame oplossingen en sterke posities in de zorgsector.

Team Coaching

Mediation

Onpartijdige conflictbemiddeling bij het oplossen van lastige kwesties (geschillen en conflicten) tussen overheid en burgers, zorgaanbieders en …

Meer informatie
Training & Coaching Welpart

Training & Coaching

Aandacht of onoplettende blindheid – feit of fictie! De kunst van observeren, analyseren en formuleren kan je leren! Boeiende vaardigheden die …

Meer informatie
Attitude Welpart

Observeren, Communiceren & Beroepshouding

De samenhang tussen goed observeren, effectief communiceren en de juiste beroepsattitude voorkomt chaos! Wat zie je wel en wat niet. De interpretatie en actie. Effectief communiceren is het op de juiste wijze overbrengen en het goed …

Meer informatie

Onderzoek & Advies

Onafhankelijk en onpartijdig deskundig onderzoek en advies Wmo, Jeugdwet (Jeugdhulp), Wlz en Zvw bij bezwaar en (hoger) beroepszaken. …

Meer informatie