Over WELPART CCM

De dienstverlening van WELPART CCM wordt uitgevoerd door Heina Zeeman-Teeuwissen.

“De oplossing van gedoe is positief denken en doen!” 

WELPART CCM is de juiste sparringpartner om kwesties te bespreken en tot goede oplossingen te komen van een geschil of conflict, maar vooral om anders te leren omgaan met lastige situaties. Ze richt zich op inzicht krijgen in het eigen aandeel en de invloed van anderen op het geschil of conflict, het aanleren van vaardigheden om hier anders mee te leren omgaan en coachen in het zelf doen. Coaching on the job komt regelmatig voor. Coaching in het rechtvaardig en doelmatig toekennen van zorg en voorzieningen binnen de regels van de wet en rekening houdende met de autonomie van mensen. Alles in vertrouwelijkheid (geheimhouding) en met in achtneming van de AVG. Een en ander in een respectvolle omgang met de ander en in alle redelijkheid en billijkheid. Wanneer grensoverschrijdende situaties worden gesignaleerd, zal daarvan overeenkomstig de wetgeving en beroepscode van adviseurs, coaches en mediators melding van worden gemaakt bij instanties.

Organisatie

Heina Zeeman, werkend vanuit haar eenmanszaak WELPART CCM, heeft haar sporen verdiend als verpleegkundige, senior indicatieadviseur in het brede veld van Zorg & Voorzieningen (primaire proces, bezwaar en (hoger) beroepszaken), ondernemer, werkgever, coach, mediator, trainer en projectcoördinator, alsook door onbetaalde functies coördinator, beleidmaker en bestuurder van ondernemersverenigingen, beroepsverenigingen, landelijke coachvereniging (VCC) en binnen de plaatselijke kerk. Persoonlijke ervaringen in de privésfeer lieten de andere kant van (aanvragen voor) de zorg en voorzieningen zien en wat het betekent om daarvan afhankelijk te zijn. Ze heeft verlies en rouw doorgemaakt. Ze heeft geleerd te incasseren, te vallen en weer op te staan en van dit alles te leren. Ze heeft geleerd positief vooruit te kijken, kansen te zien, te delen en passende hulp te vragen met een ongekende veerkracht. De ingrediënten voor herstel en groei. Dat wil ze graag overbrengen aan anderen, die willen groeien als mens en als professional.

Vanaf 2002 is ze werkzaam als zelfstandig ondernemer in indicatiestelling zorg en voorzieningen, advisering (mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt), coaching en later ook mediation.  Haar ondernemingen heeft ze vanaf de grond zelf opgericht en uitgebouwd door bekwame mensen om zich heen te verzamelen en samen met collega’s in verschillende multidisciplinaire teams opdrachten uit te voeren. Persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen op de markt hebben in 2018 ertoe geleid dat Heina vanuit haar eenmanszaak WELPART CCM zich met haar dienstverlening ging richten op kennisoverdracht en kwaliteitsverbetering van indicatiestelling bij gemeenten en andere instanties, specifieke coaching, mediation en trainingen in het oplossen van lastige situaties, geschillen en conflicten. Maar vooral ook op herstel en groei van professionals na conflictsituaties en/of bedreigingen door cliënten of anderen.

Heina: “Al werkende en lerende groeide mijn passie voor mensen en organisaties die met de beste bedoelingen en intenties hun medewerkers, cliënten, patiënten e.d. willen benaderen en behandeling en/of zorg willen bieden. Organisaties en mensen die te maken hebben met geschillen en conflicten of conflictgevoelig zijn, waardoor positieve groei onmogelijk is.

Reglementen en gedragsregels

Privacyreglement
WELPART CCM vindt het belangrijk om goed om te gaan met de privacy van haar klanten en eenieder die betrokken is bij het uitvoeren van haar dienstverlening.  De dienstverlening van WELPART CCM is permanent in ontwikkeling. Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten vragen regelmatig om aanpassingen.

WELPART CCM werkt volgens de richtlijnen van de AVG.

Klachtenregeling
Voor klachten over en/of opmerkingen op het handelen van de dienstverlener of dienstverlening van WELPART CCM kan men zich wenden tot info@welpart.nl o.v.v. ‘klacht’. Binnen 5 werkdagen wordt er telefonisch contact opgenomen met de klager door een gecontracteerde klachtenfunctionaris.

Incidenten- en Calamiteiten protocol
WELPART CCM gaat voor veiligheid. Een gedragscode is vastgelegd in het Incidenten – en Calamiteitenprotocol.

Bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
WELPART CCM heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar dienstverlening.

Werklocaties
In het kader van maatwerk, veiligheid en het beheersbaar houden van de kosten werkt WELPART CCM op flexibele en passende werklocaties in overleg met de opdrachtgever. Het vestigingsadres is geen bezoekadres.

Nieuwsgierig geworden? Kijk naar de uitleg over het dienstenaanbod op de andere pagina’s.  Meer informatie over Heina Zeeman is te vinden op haar LinkedIn-profiel.

Wilt u vrijblijvend nader kennismaken met Heina en de dienstverlening stuur een mail met uw vraag en contactgegevens info@welpart.nl.  Binnen 2 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

Bij twijfel of WELPART CCM iets voor u kan betekenen, is het slim om toch even uw vraag en contactgegevens te mailen. Niet doen kan een gemiste kans zijn!