Over WELPART

U ervaart door inzet van de expertise van WELPART krachtige groei, herstel en/of positieve verandering in uw organisatie of op persoonlijk (individueel) gebied bij het oplossen van lastige kwesties bij verzuim, mismanagement, disfunctioneren van teams en individuele medewerker. U bespaart veel geld uit door onze expertise te betrekken bij het oplossen van lastige kwesties!

De dienstverlening van WELPART is gericht op ontwikkeling, duurzame oplossingen en sterke posities creëren. Dit doet WELPART door deskundige advisering, coaching (conflict, herstel, groei) en onpartijdige mediation. U treft met WELPART de juiste sparringpartner om kwesties te bespreken. Dit alles op basis van autonomie van de betrokkenen en vertrouwelijkheid (geheimhouding) van de besproken onderwerpen. In alle redelijkheid en billijkheid conform wetgeving.   

Organisatie

Heina Zeeman heeft haar sporen verdient als oprichter, werkgever, bestuurder, onafhankelijk adviseur, coach, mediator en trainer.  Onafhankelijk Onderzoek en advies bij bezwaar en (hoger) beroep Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw, projectleider bij het afhandelen van werkvoorraden voor de gemeente en CIZ, door (team) coaching, als conflict- en herstelcoach, conflictbemiddeling en als trainer op voornoemde gebiedenf.

De kracht van goed luisteren, observeren, vragen, effectief communiceren en de juiste beroepshouding als voorwaarde voor het effectief oplossen van lastige kwesties en conflicten. Dat is krachtige kwaliteit!

WELPART is kleinschalig en wanneer het nodig is voor de kwaliteit van haar dienstverlening, werkt zij nauw samen met andere deskundigen. In de loop der tijd ontstond steeds vaker de vraag naar coaching van zorgondernemers bij het oplossingen van lastige kwesties. Ook de vraag naar conflict – en herstelcoaching van professionals en leiders nam toe. In de toenemende praktijk van klachten en claims ontstaat schade en onzekerheid bij professionals. Schade en onzekerheid die leiden tot uitval. Leiderschap vraagt om inzicht en inzicht is wijsheid. Natuurlijk weet u al veel, maar soms is het wijs om even te sparren en stil te staan bij hoe u als leider en/of professional in uw functie staat en wat het effect is van uw gedrag op die van anderen.

Heina: “Al werkende en lerende groeide mijn passie voor mensen en organisaties die met de juiste goede bedoelingen en intentie hun patiënten, cliënten en burgers willen behandelen en zorg willen bieden. In de hectiek van alle dag komt u zeker lastige kwesties (op persoonlijk vlak en op team- of organisatieniveau) tegen en kunt u vast zitten in langdurige patronen, overtuigingen, onwilligheid of zelfs conflictsituaties waardoor lastige kwesties zich ontwikkelen tot conflicten en groei onmogelijk wordt. Dat heeft me doen besluiten om onder de nieuwe naam WELPART CCM, de diensten consultancy, coaching en mediation aan te bieden en mij daar de komende jaren op te richten.

Reglementen en gedragsregels

Privacyreglement
WELPART vindt het belangrijk om goed om te gaan met de privacy van haar klanten en eenieder die betrokken is bij het uitvoeren van de dienstverlening van WELPART. Zoals veel zaken in ontwikkeling zijn, is dat ook met onze dienstverlening, onze reglementen en de wetgeving met betrekking tot de privacy. Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten vragen om aanpassing. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om hieraan te voldoen en uw privacy nog beter te kunnen borgen, hebben we extra maatregelen genomen m.b.t. het veiliger mailen van persoonsgegevens en privacygevoelige bestanden en zijn het Privacyreglement en de Algemene voorwaarden aangepast.  Deze kunt u downloaden van onze website of worden op uw verzoek toegestuurd.

Klachtenregeling
Voor klachten over en/of opmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van WELPART kan men zich wenden tot info@welpart.nl o.v.v. ‘klacht’. Binnen 5 werkdagen wordt er telefonisch contact opgenomen met de klager. WELPART maakt zonodig gebruik van een externe klachtenbehandelaar.

Incidenten- en Calamiteiten protocol
WELPART gaat voor veiligheid van haar interne en externe professionals en voor haar cliënten. Een gedragscode is vastgelegd in het Incidenten – en Calamiteitenprotocol.

Bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
WELPART heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar dienstverlening.

Werklocaties
In het kader van maatwerk en het beheersbaar houden van de kosten werkt WELPART op locaties van de opdrachtgever, op afspraak in het Business Centrum Huizen, Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen of een andere werklocatie in overleg met de opdrachtgever of cliënt. (Het vestigingsadres is geen bezoeklocatie)

Nieuwsgierig geworden? Kijk naar de uitleg over ons dienstenaanbod op de andere pagina’s.  Meer informatie over Heina Zeeman is te vinden op haar LinkedIn-profiel.

U kunt ook voor een vrijblijvende kennismaking direct contact opnemen via info@welpart.nl of tel. 035-7200003. Ook bij twijfel of WELPART ets voor u kan betekenen, is het slim om contact op te nemen. Niet doen kan een gemiste kans zijn!