Over WELPART

Wilt u krachtige groei, herstel en/of positieve verandering? Door de dienstverlening van WELPART CCM (Consultancy, Coaching en Mediation) kunt u dit realiseren.

De dienstverlening van WELPART CCM is gericht op ontwikkeling, duurzame oplossingen en sterke posities creëren. Dit doet WELPART CCM door deskundige advisering, coaching (conflict, herstel, groei) en onpartijdige mediation. U treft met WELPART CCM de juiste sparringpartner om kwesties te bespreken. Dit alles op basis van autonomie van de betrokkenen en vertrouwelijkheid (geheimhouding) van de besproken onderwerpen. In alle redelijkheid en billijkheid conform wetgeving.   

Organisatie

Heina Zeeman, eigenaar van WELPART CCM, heeft haar sporen verdient als verpleegkundige, indicatiesteller Zorg & Voorzieningen, werkgever, onafhankelijk adviseur in de zorg en het sociaal domein bij bezwaar en (hoger) beroepszaken bestuursrecht, coach, mediator, trainer en projectcoördinator, alsook bestuurder in het verenigingsleven (ondernemersvereniging, landelijke coachvereniging CCV e.d.)

WELPART CCM  is kleinschalig, wanneer het nodig is voor de kwaliteit van haar dienstverlening, werkt zij nauw samen met andere deskundigen. In de loop der tijd ontstond steeds vaker de vraag naar coaching van zorgondernemers bij het oplossingen van lastige kwesties. Ook de vraag naar conflict – en herstelcoaching van professionals en leiders nam toe. In de toenemende praktijk van klachten en claims ontstaat schade en onzekerheid bij betrokken professionals en daarmee het risico op uitval.

Heina: “Al werkende en lerende groeide mijn passie voor mensen en organisaties die met de juiste goede bedoelingen en intentie hun patiënten, cliënten en burgers willen behandelen en zorg willen bieden. In de hectiek van alle dag komt u zeker lastige kwesties (op persoonlijk vlak en op team- of organisatieniveau) tegen en kunt u vastzitten in langdurige patronen, overtuigingen, onwilligheid of zelfs conflictsituaties waardoor lastige kwesties zich ontwikkelen tot conflicten en groei onmogelijk wordt. Dat heeft me doen besluiten om onder de nieuwe naam WELPART CCM, de diensten consultancy, coaching en mediation aan te bieden en mij daar de komende jaren op te richten.

Reglementen en gedragsregels

Privacyreglement
WELPART CCM vindt het belangrijk om goed om te gaan met de privacy van haar klanten en eenieder die betrokken is bij het uitvoeren van de dienstverlening van WELPART CCM. Zoals veel zaken in ontwikkeling zijn, is dat ook met onze dienstverlening, onze reglementen en de wetgeving met betrekking tot de privacy. Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten vragen om aanpassing. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om hieraan te voldoen en uw privacy nog beter te kunnen borgen, hebben we extra maatregelen genomen m.b.t. het veiliger mailen van persoonsgegevens en privacygevoelige bestanden en zijn het Privacyreglement en de Algemene voorwaarden aangepast.  Deze kunt u downloaden van onze website of worden op uw verzoek toegestuurd.

Klachtenregeling
Voor klachten over en/of opmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van WELPART CCM kan men zich wenden tot info@welpart.nl o.v.v. ‘klacht’. Binnen 5 werkdagen wordt er telefonisch contact opgenomen met de klager. WELPART CCM maakt zonodig gebruik van een externe klachtenbehandelaar.

Incidenten- en Calamiteiten protocol
WELPART CCM gaat voor veiligheid. Een gedragscode is vastgelegd in het Incidenten – en Calamiteitenprotocol.

Bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
WELPART CCM heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar dienstverlening.

Werklocaties
In het kader van maatwerk en het beheersbaar houden van de kosten werkt WELPART CCM op locaties van de opdrachtgever, op afspraak in het Business Centrum Huizen, Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen of een andere werklocatie in overleg met de opdrachtgever of cliënt. (Het vestigingsadres is geen bezoeklocatie)

Nieuwsgierig geworden? Kijk naar de uitleg over ons dienstenaanbod op de andere pagina’s.  Meer informatie over Heina Zeeman is te vinden op haar LinkedIn-profiel.

U kunt ook voor een vrijblijvende kennismaking direct contact opnemen via info@welpart.nl of tel. 035-7200003. Ook bij twijfel of WELPART CCM iets voor u kan betekenen, is het slim om contact op te nemen. Niet doen kan een gemiste kans zijn!