Mediation in de zorg en sociaal domein

Mediation bij geschillen in de zorg en het sociaal domein!

Er zijn veel partijen betrokken in en rondom een zorg of ondersteuningsproces van mensen die niet volledig zelfredzaam zijn als gevolg van een ziekte, stoornis en beperking.

In het zorgveld gaat het om relaties tussen partijen die direct of indirect onderdeel uitmaken van de keten van aanvraag tot zorglevering. Om kwaliteit te leveren moet men goed samenwerken en is men afhankelijk van het nakomen van afspraken en duidelijke doelen stellen. Denk aan relaties tussen zorgverzekeraars en zorgleveranciers, zorgkantoren en budgethouders, overheid en burgers, patiënten/cliënten en hulpverlener(s), patiënten/cliënten en zorgverzekeraars, werkgevers en werknemers (professionals in de zorg, ondersteunende functionarissen, management).

Iedereen heeft een eigen belang, overtuigingen en opvattingen. Een verschil van opvatting of inzicht, ontbreken van goede communicatie kunnen al snel leiden tot een geschil en uiteindelijk tot schadelijke conflictsituaties.

De  mediation ook wel onafhankelijke conflictbemiddeling genoemd, die WELPART CCM biedt, is altijd gericht op een win-winsituatie. Wanneer beide partijen tijdig een mediation-traject aangaan en de wil hebben en tonen om tot goede oplossingen te komen, kan jarenlange slopende juridisch procedures worden voorkomen, die veel geld (gaan) kosten.

Om te komen tot het gezamenlijk oplossen van geschillen en conflictsituaties biedt professionele begeleiding door een onafhankelijke en onpartijdige mediator de beste oplossing. Dit vindt u bij WELPART CCM.  Een ervaren en professioneel opgeleide mediator en ervaring met geschillen als beoordelaar en als werkgever, maar ook actief lid van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg en ADR-register mediator. Ik volg de reglementen en gedragscode van de ADR en de MfN.

Wilt u meer weten over de mediation van WELPART CCM, mail uw vraag en contactgegevens naar info@welpart.nl.