Werkverzuim & Conflictsituaties

Conflict-, herstel- & groeicoaching en mediation bij (het voorkomen van) langdurig of frequent arbeidsverzuim in de zorg.

Wilt u een effectieve en duurzame oplossing voor (ernstig) arbeidsverzuim en conflictsituaties? 

Kies dan voor een coaching of mediation-traject bij WELPART.

Onpartijdig, deskundig, explorerend kijken naar zichtbare en verborgen knelpunten bij arbeidsverzuim. Denk aan oorzaken zoals ‘je niet erkend of gehoord voelen’, pesterijen op de werkvloer, onheuse bejegening door patiënten en cliënten. een terechte of onterechte klacht bij de interne klachtencommissie en/of bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Dit zijn trajecten met ernstig negatieve impact op alle betrokkenen en leidt niet zelden tot langdurig ziekteverzuim.

Vanuit jarenlange ervaring als ondernemer, werkgever, leidinggevende, projectmanager, coach, conflictbemiddelaar en als onderzoeker heeft Heina Zeeman veel ervaring opgedaan met het zichtbaar maken en oplossen van knelpunten bij mentaal of gedragsgerelateerd (dreigend) arbeidsverzuim.

Herkenning en erkenning van knelpunten, een passend coaching- en/of mediationtraject vragen om specifieke liefdevolle professionele aandacht (SMART). 

WELPART leidt naar herstel en (hernieuwde en sterke) participatie in het arbeidsproces van de betrokken werknemer(s).

Voor meer informatie bel vrijblijvend naar 035-7200003 of mail naar info@welpart.nl