Werkverzuim en Conflicten

Conflictsituaties die leiden tot werkverzuim. Wat een ellende voor beide partijen dit is, hoef ik u niet te vertellen. Bij beide partijen is de wil aanwezig om tot een oplossing te komen, maar het conflict is te groot geworden en heeft u en uw werknemer uit elkaar gedreven. Uw werknemer zit ziek thuis.

Niemand kiest bewust voor een conflict, maar soms kan het niet anders of ontstaat het geleidelijk aan door allerlei oorzaken. Hoe kom je dan weer tot elkaar en tot goede oplossingen voor beide partijen. Hoe je uit elkaar gaat is van invloed op het vertrouwen in de toekomst. Als werkgever heb je de plicht om goed werkgeverschap uit te voeren en als werknemer heb je de plicht om te leveren wat je overeengekomen bent in je arbeidsovereenkomst.

Voor beide partijen geldt dat het makkelijker gezegd dan gedaan is. Er zijn vele bottlenecks die de wil om te leveren (werkgever/werknemer) wat is overeengekomen in de weg staan.

Door jarenlange ervaring als werkgever, coach, mediator, maar vooral ook door mijn vermogen om analytisch naar situaties te kijken en samen tot oplossingen te komen, ben ik de juiste partij om de impasse van verzuim en conflict te doorbreken.

Mijn expertise is onpartijdig, deskundig, explorerend naar zichtbare en verborgen knelpunten bij werkverzuim. Denk aan oorzaken zoals ‘je niet erkend of gehoord voelen’, pesterijen op de werkvloer, onheuse bejegening door patiënten en cliënten. Intensieve en beschadigende Klachtenprocedure bij de interne klachtencommissie en/of bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg. Dit zijn trajecten met ernstig negatieve impact op alle betrokkenen en leidt niet zelden tot langdurig ziekteverzuim.

Wilt u vrijblijvend informatie over mijn expertise voor oplossingen bij werkverzuim door conflictsituaties mail uw vraag en contactgegevens naar info@welpart.nl