Visie & Missie

Visie
Mensen die vanwege ziekte of beperking behandeling en zorg nodig hebben, instanties die de vraag voor zorg en voorzieningen moeten beoordelen en zorgleveranciers verdienen eerlijke, deskundige en specifieke op maatgerichte aandacht en ondersteuning in het realiseren van doelen.

Wanneer hulpverleners door conflictsituaties en bedreigingen dreigen uit te vallen hebben ze recht op de juiste begeleiding en coaching voor herstel om zich verder te kunnen ontwikkelen en te groeien in hun vak. Hiermee wordt voorkomen dat ze uitstromen uit de zorg. een vak waar ze ooit bewust voor hebben gekozen.

Het is verstandig om kennis te verwerven, maar inzicht leidt tot wijsheid. Een uitspraak die terug te vinden is in de Bijbel en ook het motto van WELPART CCM. Anders gezegd ‘Wijsheid is een kracht dat leidt tot positieve effecten in het leven van mensen op alle levensgebieden.’

‘Twee weten meer dan één’ is zo’n wijsheid. Sommige problemen zijn lastig op te lossen in je eentje en heb je een ander nodig die vanuit een respectvolle houding en kennis en kunde jou helpt in om tot effectieve en duurzame oplossingen te komen.

Gemeenschapsgeld dient eerlijk en doelmatig ingezet te worden. Invaliderend effect van zorg en voorzieningen, misbruik, wegvloeien van geld, dienen ten alle tijde voorkomen te worden! Onwenselijk langdurig verzuim door conflicten of niet weten wat je wilt, kan effectief opgelost worden door eerlijke (oprechte) aandacht, erkenning, kennis, inzicht, de juiste vaardigheden, goede observatie, vragen en luisteren, effectieve communicatie, betrouwbaarheid en autonomie. De ingrediënten en match voor groei en resultaat.

Missie
WELPART  CCM wil door haar dienstverlening en kernactiviteiten Consultancy, Coaching, Mediation en Trainingen een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van krachtige unieke kwaliteit (dus de beste kwaliteit) in indicatiestelling en het beter leren omgaan met lastige situaties op de werkvloer en bij (mentale schade) ontstaan in de uitvoering van het werk alsook in het oplossen van geschillen en conflicten.