Visie & Missie

Visie
WELPART  CCM staat voor ‘wel actief mee doen’! WELPART  CCM heeft respect voor ieder mens en elke organisatie die gaat voor kwaliteit van leven en werken’. Ongeacht wie die ander is en de cultuur of situatie waarin die ander zich bevindt.

Het is verstandig om kennis te verwerven, maar inzicht leidt tot wijsheid. Wijsheid leidt tot krachtige kwaliteit!

Mensen die vanwege ziekte of beperking behandeling en zorg nodig hebben, alsook  organisaties én professionals die kwaliteit van zorg willen bieden, verdienen eerlijke en specifieke deskundige aandacht en ondersteuning bij het realiseren van gestelde doelen.

Gemeenschapsgelden dienen eerlijk en doelmatig ingezet te worden. Invaliderend effect van zorg en voorzieningen, misbruik, wegvloeien van geld, dienen voorkomen te worden! Onwenselijk langdurig verzuim door conflicten of niet weten wat je wilt, kan effectief opgelost worden door eerlijke (oprechte) aandacht, erkenning, kennis, inzicht, de juiste vaardigheden, goede observatie, vragen en luisteren, effectieve communicatie, betrouwbaarheid en autonomie. Dé ingrediënten voor krachtige groei en krachtig resultaat in de gezondheidszorg.

Missie
WELPART  CCM wil door haar ondernemerschap met haar krachtige kernactiviteiten (consultancy, coaching, mediation en trainingen) en specifieke werkwijze een positieve bijdrage leveren aan krachtige kwaliteit (dus de beste kwaliteit) binnen de zorgsector en het sociaal domein.