Onderzoek & Advies

Onafhankelijk en onpartijdig onderzoek en advies toelating en uitvoering Wmo, Jeugdwet (Jeugdhulp) en Wlz.

Heina Zeeman is sinds 2006 op persoonlijke titel aangesteld als deskundige (indicatiesteller) bij de Centrale Raad van Beroep (hoogste bestuursrechter) en is bij een opdracht bevoegd om externe deskundigen te betrekken in het onderzoek in het kader van maatwerk en bevoegdheid. Het betreft multidisciplinaire benadering en adviesrapport onder eindverantwoording van Heina Zeeman.

U kunt tevens bij WELPART terecht voor:

  • onafhankelijk en onpartijdig advies Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw bij de uitvoering van deze wet als zorgaanbieder;
  • projectcoördinatie of management bij het wegwerken van de werkvoorraad meldingen Wmo en Jeugdhulp bij gemeenten.

Bel of mail voor meer informatie naar 035-7200003 of info@welpart.nl