Ondersteuning Sociaal Domein Gemeenten en Zorg

Beoordeling toegang tot voorzieningen Jeugdhulp (Jeugdwet) en Wmo.

Gemeenten kunnen bij WELPART CCM terecht voor expertise bij het oplossen van beleidsvraagstukken en/of uitvoering inzake het beoordelen en toekennen (indicatiestelling) van aanvragen voor zorg en voorzieningen.

Door ruim 20 jaar ervaring als o.a. indicatieadviseur en beleidsmaker op dit gebied, actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, goede communicatieve vaardigheden, mijn analytisch vermogen, strategisch kunnen denken, innovatieve en visionaire eigenschappen en helicopterview, ben ik de juiste partij voor gemeenten om te komen tot effectieve oplossingen.

Vanaf 1996 heb ik ervaring opgedaan in het beoordelen van eenvoudige en zeer complexe zorg en ondersteuningsvragen in het brede gebied van de sociale zekerheid en zorg. Zowel in het primaire proces als bij bezwaar en (hoger) beroepszaken.  Als onafhankelijk indicatieadviseur opdrachten uitgevoerd voor de Centrale Raad van Beroep. Maar ook als werkgever (indicatie- en adviesbureau), als coach en mediator binnen het sociaal domein en de zorgsector. Ik ken het veld zowel professioneel als uit privé. Door mijn analytisch vermogen, toepassen van de wet- en regelgeving, communicatievaardigheden en respectvolle houding naar betrokkenen, maar ook reflecterend op mijn eigen handelen, ben ik in staat om gemeenten adequaat te ondersteunen in beleid en uitvoering.

Vanaf eind 2018 neem ik geen rechtstreekse opdrachten voor bezwaar en (hoger) beroepszaken aan. Mijn betrokkenheid in deze zaken is slechts via andere Sociaal Medisch adviesbureaus die mij als senior indicatieadviseur contracteren.

Wilt u meer weten over mijn dienstverlening en expertise stuur dan een mail met uw vraag en contactgegevens naar info@welpart.nl.  Ik reageer binnen 2 werkdagen op uw mail.