Onderzoek & Advies

Onafhankelijke indicatiestelling Wmo, Jeugdwet (Jeugdhulp) en Wlz.

Voor gemeenten (Sociaal Domein – Wmo en Jeugdwet) en het CIZ (Wlz), zowel indicatiestelling als projectcoördinatie Second Opinions primair proces als bij bezwaar en beroep.

Dit doet WELPART CCM tevens voor andere expertisebureau’s o.a. Radar Personeel Zorg & Welzijn en Trompetter & Partners.

Heina Zeeman heeft veel ervaring opgedaan sinds haar aanstelling in 2006  als deskundige (indicatiesteller) bij de Centrale Raad van Beroep.

Bel of mail voor meer informatie naar 035-7200003 of info@welpart.nl