Expertise en maatwerk

WELPART CCM biedt de juiste expertise!

Onder de naam WELPART CCM biedt Heina Zeeman maatwerk en zet de juiste expertise in bij de specifieke vraagstukken van haar opdrachtgevers.  Bij het uitvoeren van haar opdrachten worden zo nodig externe deskundigen betrokken of naar door verwezen. 

Heina Zeeman  is opgeleid als verpleegkundige,  onafhankelijk en onpartijdig indicerend en adviserend deskundige (indicatiesteller) Zorg & Voorzieningen Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet. Zij is gecertificeerd ADR-register mediator en ADR-register ontwikkel coach en conflict-groei-herstelcoach alsook teamcoach.

Daarnaast zeer ervaren op het gebied van ondernemerschap, leiderschap en projectcoördinatie. Heina is een bouwer en verbinder en in staat door effectieve coaching en training teams en professionals te laten groeien en te begeleiden naar sterke posities. 

Externe expertise bij projecten op basis van eigen ondernemerschap met: WELPART CCM contracteert zo nodig bij opdrachten externe expertise, zoals een co-coach,   een co-adviseur, een medisch adviseur of specifieke trainer.   

Ontwikkeling expertise
Heina Zeeman houdt haar eigen expertise actueel door deelname aan diverse bijeenkomsten van kennisplatforms, congressen etc en bijhouden van vakliteratuur en het volgen van gerichte opleidingen.

Om scherp te blijven en te voldoen aan de kwaliteitseisen: lidmaatschap Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO),  Vereniging voor Christen Coaches (VCC), Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg (VMG), Beroepsregister ADR. 

Daarnaast supervisie en intervisiebijeenkomsten. Heina Zeeman  organiseert 4 x per jaar intervisiebijeenkomsten en 2 x per jaar Tegenspraak om scherp te blijven. De deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten en de tegenspraak zijn professionals, maar ook ondernemers uit verschillende branches.

Tarieven
WELPART CCM hanteert tarieven passend bij haar dienstverlening en is btw plichtig. Op verzoek ontvangt u een maatwerkofferte.