Expertise en maatwerk

De vraag van de klant is leidend.

Het uitgangspunt van de dienstverlening van WELPART CCM is de VRAAG van de klant en wat hij of zij wil BEREIKEN met hulp van WELPART CCM.

Door goed uitvragen wat men wil realiseren, wordt de opdracht wel of niet aangenomen. Om teleurstellingen te voorkomen, neem ik uitsluitend opdrachten aan waarvan ik verwacht die te kunnen realiseren. Soms in samenwerking met andere experts.

Als niet duidelijk is wat de opdracht is, ga ik niet aan de slag!

Soms is een voortraject nodig om goed in kaart te brengen wat het probleem is en wat men wil realiseren, omdat men het nog niet zelf goed kan formuleren. Ook daar kan ik samen met de klant in mee kijken. 

Tarieven
WELPART CCM hanteert tarieven passend bij haar dienstverlening en is btw plichtig. Op verzoek ontvangt u een maatwerk offerte.