Expertise en maatwerk

WELPART biedt de juiste expertise!

Heina Zeeman biedt maatwerk en zet de juiste expertise in bij de specifieke vraagstukken van haar opdrachtgevers.  Bij het uitvoeren van haar opdrachten worden zo nodig externe deskundigen betrokken of naar door verwezen. 

Heina Zeeman  is opgeleid als verpleegkundige,  onafhankelijk en onpartijdig indicerend en adviserend deskundige (indicatiesteller) Zorg & Voorzieningen Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet, is gecertificeerd ADR-register mediator en conflict-groei-herstelcoach, teamcoach. Trainer. Is zeer ervaren op het gebied van ondernemerschap, leiderschap en projectcoördinatie. Is een bouwer en verbinder en in staat door effectieve coaching en training teams en professionals te laten groeien en te begeleiden naar sterke posities. 

Samenwerking bij projecten op basis van eigen ondernemerschap met:
Van den Heuvel medisch advies, Marian Connotte van Connotte ProjectCoördinatie & Advies (sociaal pedagoog -gezinsproblematiek, projectmanagement), Klazien Teeuwissen van Wijzer-werken (intervisiecoach), Peer Meijs van Speciaal Wonen (bouwkundige en adviserend ergotherapeut), Sozaned (Wmo onderzoekers), Psychiatrisch en Psychologisch Adviesbureau Kemperman, Ascesis B.V. (psychiatrische expertise), Liane Broer – Van Vark (orthopedagoog MSc), Verbinden-met-Zorg (wijkverpleegkundige expertise), Ryanne Acket (ecologisch pedagoog M Ed), drs. Hannie van Beelen (orthopedagoog-gz psycholoog niet praktizerend), drs. M.C. Drenthe (gz-psycholoog BIG-orthopedagoog-kinder- en jeugdpsycholoog NIP), 2PI-SUPPORT (onderwijsexpertise jongeren met autisme en leerproblemen), Trompetter & Partners sociaal medische advisering.

Ontwikkeling expertise
Heina Zeeman houdt haar eigen expertise actueel door deelname aan diverse bijeenkomsten van kennisplatforms, congressen etc en bijhouden van vakliteratuur en het volgen van gerichte opleidingen.

Om scherp te blijven en te voldoen aan de kwaliteitseisen: lidmaatschap Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO),  Vereniging voor Christen Coaches (VCC), Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg (VMG), Beroepsregister ADR en volgt zij op dit moment het traject voor toelating tot het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). 

Daarnaast supervisie en intervisiebijeenkomsten. Heina Zeeman  organiseert 4 x per jaar intervisiebijeenkomsten en 2 x per jaar Tegenspraak om scherp te blijven. De deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten en de tegenspraak zijn professionals, maar ook ondernemers uit verschillende branches.

Tarieven
WELPART hanteert tarieven passend bij haar dienstverlening en is btw plichtig. Op verzoek ontvangt u een maatwerkofferte.