Conflict-Groei-Herstelcoaching

Conflict-Groei-Herstelcoaching 

Effectieve coaching bij het voorkomen en oplossen van conflicten, leren omgaan met lastige situaties, voor verbetering, groei en ontwikkeling van individuen (management, professionals) en teams door (nieuwe) vaardigheden, (opnieuw) bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid en kansen voor groei en herstel. 

De coaching is op basis van coachingsovereenkomst, inspanningsverplichting van alle betrokkenen en de juiste aandacht en respect voor de coachee, diens wensen om te leren, stimuleren om zelf te doen en te leren. Coaching op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Onze doelgroep

  • Werkgevers en werknemers binnen de Zorgsector;
  • Iedereen die wil groeien als mens, als professional en wil leven in een gezonde (werk)omgeving;
  • Organisaties en professionals die doelen daadwerkelijk willen realiseren.

Wilt u meer weten over de conflict-groei-herstelcoaching, bel gerust naar 035-7200003 of mail naar info@welpart.nl