Observeren – Communiceren-Beroepshouding

Wanneer je kwaliteit en tevredenheid wilt bereiken binnen de zorg en het sociaal domein zal je goed moeten kunnen luisteren en communiceren, observeren, vragen stellen en kunnen handelen met oprechte aandacht, de juiste vakkennis en vanuit de juiste beroepshouding.  Dat is de kracht van kwaliteit van goede zorgverlening en leiderschap. 

Dat geldt voor alle mensen in de organisatie, horizontaal en verticaal gepositioneerd. Dus leiders en uitvoerenden!

Ontbreken van deze vaardigheden leidt altijd tot nare situaties en wanprestatie met alle gevolgen van dien, zoals conflicten, zieke medewerkers en ontevreden cliënten.

De coaching en trainingen vanuit WELPART CCM zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden in observeren, communiceren en de juiste beroepshouding met als resultaat het leveren van krachtige kwaliteit, veilige omgeving voor personeel en cliënten, werkplezier, tevreden medewerkers, cliënten/patiënten en leidinggevenden. De coaching wordt ‘on the job’ gedaan. De trainingen en workshops ‘Goed observeren en communiceren’ en ‘Veiligheid in de zorg en het sociaal domein’ worden op door de klant georganiseerde locaties gedaan of WELPART CCM regelt een passende locatie. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

Wilt u meer weten over de coaching, trainingen en workshops mail uw vraag en contactgegevens naar info@welpart.nl